BIGGSINERJI

BAŞVURU KOŞULLARI

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.