BIGGSINERJI
Tarih Faz İçerik
29.03.2021
30.03.2021
Birinci Faz: Temel Girişimcilik Eğitimi Başlıkları Teknogirişimcilik ve İş Modeli Oluşturma Eğitimi

01.04.2021

02.04.2021

Pazar Araştırması Eğitimi

5.04.2021 Patent Araştırması
8.04.2021 Teknoloji Profil Kartlarının  Teslimleri 

12.04.2021

13.04.2021

Değerlendirme Kurulu

16.04.2021

19.04.2021

İkinci Faz: Kapsamlı Girişimcilik Eğitimi Başlıkları İş Planı Hazırlama Eğitimi 
21.04.2021 Mentorluk Görüşmeleri
22.04.2021 Mentorluk Görüşmeleri
26.04.2021 Finansal Planlama ve Bütçeleme & Risk Yönetimi
28.04.2021 Mentorluk Görüşmeleri
29.04.2021 Mentorluk Görüşmeleri
3.05.2021 Mentorluk Görüşmeleri
4.05.2021 Mentorluk Görüşmeleri
7.05.2021 Pazarlama Yönetimi & Sunum Teknikleri
17.05.2021 Mentorluk Görüşmeleri
18.05.2021 Mentorluk Görüşmeleri
23.05.2021 iş Planlarının Teslimi
26.05.2021 Değerlendirme Kurulu